Ferie & stengt

Ferieoversikt sommer 2020

Grunnet ferieavvikling har vi begrenset kapasitet gjennom sommeren, dette gjelder også på laboratoriet.

 

Thea A. Haug: 27-28-29-33

Nora Langballe: 27-28-30-31

Karin Frydenberg: 27-28-29-32

Erling Egenæs:

Turnuslege/LIS1 Aisha Ishtiaq: 26