Thea Andersson Haug: Tirsdag (begrenset), onsdag og torsdag.

Turnuslege/lege i spesialisering (LIS 1)  Selma Fossumstuen: Mandag, tirsdag, onsdag (etter lunsj) og torsdag.

 

NB. Nora Langballe er ute i 1 års permisjon fra 01.09.20 pga spesialist år i sykehus. Anders Lundbom er hennes vikar.