Anders Lundbom (vikar for N.Langballe) :  onsdag  (begrenset), torsdag og fredag.

Thea Andersson Haug:  tirsdag, onsdag og fredag.

Turnuslege/lege i spesialisering (LIS 1)  Selma Fossumstuen: Mandag, tirsdag, onsdag (etter kl 12.00),  og torsdag.

 

NB. Nora Langballe er ute i 1 års permisjon fra 01.09.20 pga spesialist år i sykehus. Anders Lundbom er hennes vikar.