Thea Andersson Haug: Tirsdag, onsdag og fredag.

Turnuslege/lege i spesialisering (LIS 1)  Terese Kleven: Tirsdag og torsdag

MANDAG 17.MAI : STENGT

NB. Nora Langballe er ute i 1 års permisjon fra 01.09.20 pga spesialist år i sykehus. Anders Lundbom er hennes vikar.

Karin Frydenberg vil fra og med 1. april 2021 dele listen sin med Cille Røise og hun skal etter planen gå av med pensjon i april 2022.

VEDR. COVID-VAKSINERING  PÅ SKREIA LEGESENTER pr. 01 03 21: vi kontakter på telefon de i aktuell aldersgruppe som har fastlegen sin her etterhvert som vi får doser. Nå er det aldersgruppen 65 – 74 år som får tilbud . SE FORØVRIG KOMMUNENS HJEMMESIDE VEDR. VAKSINERING.