Karin Frydenberg vil fra og med 1. april 2021 dele listen sin med Cille Røise og hun skal etter planen gå av med pensjon i april 2022.