Thea Andersson Haug: Tirsdag.

Turnuslege/lege i spesialisering (LIS 1)  NY  fra 01 03 21: Terese Kleven.

 

NB. Nora Langballe er ute i 1 års permisjon fra 01.09.20 pga spesialist år i sykehus. Anders Lundbom er hennes vikar.