Anders Lundbom (vikar for N.Langballe) : Tirsdag, torsdag og fredag.

Thea Andersson Haug: Tirsdag , onsdag og fredag.

Turnuslege/lege i spesialisering (LIS 1)  Selma Fossumstuen: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

NB. Nora Langballe er ute i 1 års permisjon fra 01.09.20 pga spesialist år i sykehus. Anders Lundbom er hennes vikar.