Thea Andersson Haug:

Turnuslege/lege i spesialisering (LIS 1)  Terese Kleven:

 

NB. Nora Langballe er ute i 1 års permisjon fra 01.09.20 pga spesialist år i sykehus. Anders Lundbom er hennes vikar.

Karin Frydenberg vil fra og med 1. april 2021 dele listen sin med Cille Røise og hun skal etter planen gå av med pensjon i april 2022.

 

 

VEDR. COVID-19 VAKSINERING : Etter uke 25 vil all vaksinering foregå i Silogata 24 i Lena sentrum (ved Lena torg).  Se Østre Toten kommune sin hjemmeside for mer informasjon